Share Air
"07/29 [News][namin] @inquirerdotnet: RT @GabrielLaluINQ: “Sa katunayan noon pa kami gumagawa ng mga clean-up drive, meron lang kaming nagiging problema, kapag na-ayos na namin…" #nearair http://nearair.net/na.php?id=5513745


Tweet


Share
Copyright (C) 2011 Entatonic.net.
All Rights Reserved.